Bjertgaard

Du er her: Hjem > Bestyrelsen > Referat fra generalforsamling 2021

Referat fra generalforsamling 2021

Referat

 1. Valg af dirigent og referent - Karsten blev dirigent og Bettina referent.

 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. Se Formandens beretning

 3. Godkendelse af årsregnskab for 2020, Bilag 1

  1. Louise fremlagde årsregnskabet, årsregnskabet blev godkendt.

  2. Erik spurgte til vores forsikringer, som for pt. er tegnet hos Alm. Brand. Erik tilbød at undersøger priser ved Vejle Brand.

  3. Den nuværende police kan hentes på vores hjemmeside.

 4. Godkendelse af drifts- og likviditetsbudget for 2021, Bilag 2

  1. Louise fremlagde budgettet – som blev godkendt.

 5. Forslag:  

  1. Bestyrelsen har følgende forslag: Se Bilag 3, som blev fremlagt af Charlotte og Louise.

- Vedligeholdelse af den mulige forskønnelse af den tidligere boldbane blev diskuteret. Mulig løsning kunne være en arbejdsopgav, som føjes til vores liste af arbejdsopgaver samt arbejdsopgaver på vores arbejdsdage. 

- Forslaget blev vedtaget, med enstemmighed.

- Finansiering af forskønnelsen – bestyrelsen fremlagde to mulige løsninger.

Model 1: Indbetalte fra hvert hus, som et engangsbeløb på 680,- med et forventet overskud på ca. 6000,- (2021) på vores konto til vedligeholdelse. 

Model 2: Indbetaling fra hvert hus på 1.360,- som et engangsbeløb, men et forventet overskud på ca. 15.000,- (2021) på vores vedligeholdelseskonto. 

Der var klart flertal for model 2.

 1. Valg til bestyrelsen – Charlotte og Anja var på valg. Anja ønskede ikke at genopstille. Charlotte genopstillede og blev valgt. Pia blev valgt ind, som nyt medlem af bestyrelsen. 

 2. Valg af revisor – Benny blev valgt.

 3. Evt.

  1. Beskæring af lindetræet i gården til efteråret – sidst det blev gjort kostede det 3500,-

  2. Parkeringspladsen – parker tæt, så der er plads til 5 biler på hver side. 

  3. Opfordring til at huske at lukke lågen til gårdspladsen.

  4. Helle ønskede at få Lyse nætter (Alberte) med i sangbogen.

Undermenu

« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login