Bjertgaard

Du er her: Hjem > Bestyrelsen > Referat generalforsamlingen 2016

Referat generalforsamlingen 2016

Grundejerforeningen
Bjertgaard
Referat fra ordinær Generalforsamling
Tirsdag d. 23. februar 2016 kl. 20 på Sdr. Bjert Kro

Deltagere
Hus A – Yrsa og Jørgen
Hus B – Benny
Hus C – Susanne
Hus D – Stig
Hus H – Thomas
Hus K – Anja
Hus M – Kenneth
Hus N – Karsten
Hus P – Lars

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
Benny blev valgt til dirigent, Karsten til referent.
2. Bestyrelsens beretning ved formanden
Der har været afholdt seks arbejdsdage med godt fremmøde til de fleste og som altid med et tyndt fremmøde til det sidste. Det er bestyrelsens vurdering at konceptet trods dette, er et godt koncept, der gør, at vi får løst de forskellige arbejdsopgaver hen over sæsonen. Desværre blev der ikke afholdt sommerfest i 2015, og bestyrelsen har fokus på at få ”oppet” det sociale samvær efter et par år, hvor det har været det basale i form af arbejdsdage, tag, og arbejdsopgaver, der har været bestyrelsens fokus. I 2015 blev der lagt nyt tag på laden samt på halvanden længe. Med dette er tagsagaen nu en saga blot og tillægsparagraffen til vedtægterne er nu opfyldt. Vi fik nye beboere i form af Bo, Charlotte , Noah og Carl og Mai i maj. Vi tog også afsked med nogle beboere i form af Mads og Ellen, og det blev også til afsked med hønsenes hus.

3. Godkendelse af årsregnskab for 2015
Regnskabet blev godkendt.

4. Godkendelse af drifts- og likvidetsbudget for 2016
Budgettet blev godkendt.

5. Forslag:
a. Ideer til udnyttelse af hønsehusarealet
i. Det blev besluttet, at arealet skal være et fælles rekreativt areal. Bestyrelsen fremlægger forslag til udnyttelsen af det på første arbejdsdag fx i form af græsbelægning, fliser eller træterrasse.
b. Bekæmpelse af svaler i sæson 2016
i. Der var enighed om at bekæmpe svalerne. Der sættes plastforhæng/dør op og trædøren holdes lukket. Pedellerne gennemgår laden for åbenlyse huller. Der konsulteres en skadesdyrskonsulent for yderligere tiltag.
c. Rensning af ladens murværk
i. Bestyrelsen indhenter tilbud fra en professionel facaderengører for både den nordvendte gavl og hele laden. Dette tilbud skal ses i lyset af, hvad det vil koste at leje lift og andet udstyr, hvis vi skal gøre det selv.

6. Valg af bestyrelse
Karsten og Heidi blev valgt.

7. Valg af revisor
Benny blev valgt.

8. Eventuelt
- Havetraktoren skal efterses inden græsslåningssæsonen.
- Skraldecontainere er kun til skrald, dette skal især respekteres omkring jul og nytår.
- Inden første arbejdsdag skal man have fjernet det i laden, der ikke hører til.
- Evt. kun fem arbejdsdage i 2016.
- Der opfordres til at der males carporte i 2016.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login