Bestyrelsesmøde 16.1.2018

 

Deltagere:

Heidi

Jørgen

Karsten (referent)

 

Dagsorden

 

1. Generalforsamling 2018

Tid: Tirsdag d. 20. Februar kl. 19.30

Sted: Hvem vil lægge hus til?

 

Dagsorden udsendes senest 14 dage før. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen, men vi modtager dem selvfølgelig gerne før.

 

Bestyrelsen har følgende til behandling ind til videre:

Gavekasse og gavekoncept
Placering af arbejdsdage på hverdage og i weekenden
Drøftelse af arbejdsopgaver
Genopretning af gårdspladsen og p-pladsen
Bekæmpelse af svalerne i porten

 

Heidi og Karsten er på valg. Karsten modtager ikke genvalg, og det kunne være fint at udvide bestyrelsen til seks, så interesserede kan allerede nu begynde at forberede deres valgkampagne.

 

2. Arbejdsdag i februar

Stig og Karin står for en arbejdsdag i februar for at brændt al vores haveaffald afhvilket skal ske inden 1. marts.

 

3. Inspektion af kastanietræet i haven af en fagmand

En af de store grene har smidt meget bark, så vi får undersøgt om og hvor sygt træet er af en fagmand. Ifølge kommunen må vi gerne selv lave en præventiv beskæring.

 

4. Eventuelt