Bjertgaard

Du er her: Hjem > Bestyrelsen > Referat fra generalforsamling 2018

Referat fra generalforsamling 2018

Tirsdag d. 20. februar 2018 kl. 19.30 hos Bettina og Jesper.

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent - Jørgen og Jesper Koed (kursiv = referat)

 

 1. 2.    Bestyrelsens beretning ved formanden - Formanden nævner at 2017 har været et godt år. Meget af det som skulle laves er blevet udbedret og arbejdsdagene er afholdt med god opbakning fra gårdens beboere. Samværet har også været godt. Der har været to indflyttere her på gården, og formanden nævner at det er dejligt at kunne høre barnestemmer igen. Vi rider på en bølgetop og formandens beretning er godkendtJ

 

 1. 3.    Godkendelse af årsregnskab for 2017 - Der har i året været store poster. Bla en ny port indtil gårdspladsen. De store poster ligger til grund for det lille minus. Kontingentet og budgettet er godkendt. Se evt. nedenfor.

Årsregnskabet viser et underskud på 12.948,89 kr. og foreningens samlede formue er dermed på 13.943,36 kr. Underskuddet skyldes, at vi som aftalt på generalforsamling 2017 anvendte dele af formuen til at betale for den nye jernlåge og rensning af laden. De to projekter løb samlet op i 47.900 kr.

 

 1. Godkendelse af drifts- og likviditetsbudget for 2018

Med en formue på små 14.000 kr. er det bestyrelsens opfattelse, at der ikke er behov for at spare op i foreningen, da der ikke foreligger nogle store udestående opgaver i 2018. Omvendt forventer bestyrelsen, at med udgifter til genopretning af gårds- og p-plads og bekæmpelse af svalerne i porten vil det være nødvendigt med en vis økonomisk buffer.

 

 1. Forslag:
 2. a.    Placering af arbejdsdage på hverdage og i weekenden - Der bliver spurgt om der er arbejdsopgaver som ikke er blevet gjort færdigt og det er ikke bestyrelsens opfattelse at arbejdet ikke er blevet udført. Ifht arbejdsdage er der en forventning om at man deltager i ca. fire ud af seks arbejdsdage.
 • Bestyrelsen foreslår, at de fem arbejdsdage placeres med tre i weekenderne og to på hverdagene efter følgende fordeling - Der bliver stemt ja til bestyrelsens forslag. Tidspunktet for arbejdsdagen kommer i forbindelse med indbydelsen.
  • Arbejdsdagene i april, juni og september/oktober: weekendformidda
  • Arbejdsdagene i maj og august: hverdagsaften
  • Konceptet er stadig det samme: 2-3 familier står for en arbejdsdag: dato, indkaldelse, madlavning og organisering/arbejdsopgaver
 1. b.    Genopretning af gårdspladsen og p-pladsen - Bestyrelsen indhenter en pris på genopretning af p-pladsen.
 • Bestyrelsen foreslår, at vi i 2018 prioriterer nogle af vedligeholdelsesmidlerne til at genoprette gårds- og p-plads. Det vil indbefatte nyt grus og udjævning af huller.
 1. c.    Bekæmpelse af svalerne i porten - Bestyrelsen vil arbejde videre med en løsning i form af et net i loftet i porten - der arbejdes også med noget lyd eller lys. Bestyrelsen prøver at arbejde med forskellige løsninger og de modtager gerne ideer ifht ovenstående. Det skal sættes op inden 1. maj 2018. Den valgte løsning bliver sat op på den første arbejdsdag i april.
 • Bestyrelsen foreslår, at vi i 2018 prioriterer midler til at få lavet en mere effektiv svalebekæmpelse i porten, end skræmmeuglen viste sig at være. Det vil i givet fald blive en arbejdsopgave for den nye bestyrelse.
 1. Ingen brug af Roundup og lignende på fællesarealerne - Der besluttes (et flertal ved afstemning) at der ikke må bruges Roundup på fællesarealerne.
 • Hus D i form af Karin og Stig har sendt et forslag om, at vi ikke skal bruge Roundup og lignende midler på fællesarealerne. Det vil hermed omgøre beslutningen på generalforsamlingen 2015, hvor det blev indført.

 

 

 1. 6.    Valg af bestyrelse - Den nye bestyrelse består af følgende medlemmer: Bettina Hus G, Louise Hus F, Stig Hus D, Kenneth Hus K, Jørgen Hus A og Benny Hus B

Heidi og Karsten er på valg. Karsten modtager ikke genvalg, og Heidi viger gerne pladsen for en anden. Det kunne være fint at udvide bestyrelsen til seks.

 

 1. Valg af revisor - Benny er på genvalg og er valgt ind.

 

 1. 8.    Eventuelt - Gårdens beboere er ikke forpligtet til at være med i gavekassen. Der foreslås at man indbetaler 200kr. (mobilpay til Karin) Det er op til de gavekasseansvarlige om der skal være info på mailen ifht hvem der skal modtage en gave. Gavekassen bestyres fortsat af Charlotte Hus L og Karin Hus D

 

 

Ifht parkering ud til vejen henstilles der til at der kan holde fem biler i hver sideJ

 

Stig foreslår at bestyrelsen udarbejder et skriv vedrørende de tiltag som bliver bestemt - evt. en justeret velkomstfolder samt opdatering af hjemmesiden.

 

Høstfest første lørdag i september. Hovedhuset er ansvarlige for planlægning af festen.

 

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login