Bjertgaard

Du er her: Hjem > Bestyrelsen > Referat fra generalforsamling 2020

Referat fra generalforsamling 2020

Grundejerforeningen 

Bjertgaard

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Torsdag d. 5. marts 2020 kl. 19.30 hos på vinduet. 
Dagsorden


Valg af dirigent og referent. 

Karsten og Anja

Tilstede alle huse undtagen Hus C og G


Bestyrelsens beretning ved formanden. 


Formandsberetning: 


Kenneth mm, er flyttet fra hus M. Ind er flyttet Majbritt og Mads der har de 2 drenge Sigurd og Viggo.


23 voksne og 24 Børn under 18


Et uløst problem omkring vores stolper ved indkørslen gårdspladsen, var til afstemning på generalforsamlingen. Der blev valgt en løsning med at få en murer til at beklæde dem med filt og puds, så der kan males på dem. Dette er nu udført og de står flotte og nymalede. 


Maling af laden. Der var Stor tilslutning til arbejdsdagene. 2 store arbejdsdag og en enkelt søndag formiddag. Hyggeligt samvær. Samlet pris 12676,- Besparelse 60000,- 


Vandgran beskåret til en pris på 1000,-. Dette blev besluttet fordi den efterhånden var begyndt at skyde voldsomt i vejeret og lagde en masse nåle i tagrenderne i nærheden.


Der blev ved et initiativ fra Christina og Benny, arrangeret en arbejdsdag med maling og vedligeholdelse af legepladsen.


Hus D (Stig og Karin) konstaterede at der i løbet af foråret opstod huller i forhaven, gravet af rotter. De opstod ved en fælles opsamlings kloakbrønd. Hus B (Christina og Benny) fik besøg nogle gange inde i huset af rotter. Vi fik god hjælp og vejledning af Koldings rottefænger. Det viste sig at der var utætheder i tilslutningen til den fælles kloakbrønd, placeret under jorden ved hus D. Efter mange forsøg på at lappe hullerne selv, fik vi hjælp fra Skarre Enterprise. De endte med at lappe hullet med speciel cement og sætte en sluse i udløbet. Dette har klaret problemet (hidtil). Forsikring gennemgået, dækker skader ved rør/ skjulet rør fra Kat 4-5. Ikke brønd 


Sommerfest afholdt d 7. september. Afholdt af Husene A- B- C- D. 


Anskaffelser: Kompressor. Nyt arbejdsbord.


Bemærkninger: nyt net indkøbt til trampolin i 2020

Vi havde også en god og dejlig Sankt Hans aften medfællesspisning i haven og fantastisk båltale, musik og sang.


0.Godkendelse af årsregnskab for 2019.  (Regneark for årsregnskab følger senere)

Fint at der kom et lille overskud taget de uforudsete udgifter i betragtning.

Godkendt


Godkendelse af drifts- og likviditet budget for 2020.  (Regneark for drifts- og likviditet budget for 2020, følger senere)

Godkendt

Lille tastefejl rettes af Louise som sender rettelsen ud til alle på mail.

 


0.Forslag:  

(Forslag til drøftelse på generalforsamlingen, bedes afleveres til bestyrelsen 14 dage inde generalforsamlingen.)


Bestyrelsen har følgende forslag:

Forslag om 3 fællesmøder (foruden generalforsamling) i løbet af året: forår, efterår og vinter. Vi har drøftet regler og indhold for fællesmøder:


Målet med fællesmøder:


Styrkelse af fællesskabet og kommunikationen: 

- drøftelser omkring dagligdagen på gården via den gode samtale og diskussion.


Ide udvikling:


- drøftelse af nye projekter/tiltag på fælles områderne til generel forskønnelse og værdiskabelse i vores dagligdag.


Økonomi for projekter (ifølge vores vedtægter):

Hvis projekter kræver ekstra økonomi har bestyrelsen ifølge vedtægterne mulighed for at opkræve 10% af den samlede års-indbetaling. Er der behov for større opkrævninger skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling og opkrævningen godkendes her.


Loise præsentere ideen…….bred opbakning

Mads Hus M foreslår at 1. fællesmøde (forår) foregår i hus M ifbm. Housewarming.


0.Valg af bestyrelse. Louise, Stig og Bettina er på valg. Louise genopstiller og vil gerne fortsætte som kasser.  I den nye bestyrelse er der ingen der ønsker at være formand og efterlyser at der stiller op og gerne vil være formand.

Mads Hus M stiller op samt Jakob Hus L – bestyrelsen består hermed af Charlotte, Jakob, Louise, Mads og Anja


Valg af revisor for 2020/2021

Benny er genvalgt


Evt.:

Skralde containere er ofte fyldt, specielt i den sidste tid……..en joke Benny fyrede af. Skal ses i lyst af at det altid plejer at være et punkt på generalforsamlingen. Vores affaldssortering synes altså at fungere rigtig fint.


El oplader til biler? – Skal vi begynde at interesserer os for det. Få en generel vejledning til at løse den udfordring.


Gårdsplads – hvad gør vi ift. ukrudt og vedligehold? – Forslag køb rive til havetraktor samt find en ny bondemand der kan komme og rive i bund et par gange om året.


Opmærksomhed på at vores kloaker ikke stopper til. Fx på parkeringspladsen.


Arbejdsopgaver bliver sendt ud igen, og man har mulighed for at ønske noget nyt.


Ide om Bjertgaard arrangement udvalg, drøftes videre på første fællesmøde.


Hus R har bemærket lugt gener fra kloak inde i huset, forespørger om andre har samme problem. Ikke de tilstedeværende. Hus R undersøger nærmere.


Undermenu

« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login