Bjertgaard

Du er her: Hjem > Bestyrelsen > Referat fra generalforsamling 2019

Referat fra generalforsamling 2019

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning ved formanden.

3. Godkendelse af årsregnskab for 2018.
Årsregnskabet viser et lille underskud for året på 4000,-. Foreningens samlede formue er
der med på 9700,-. Revisor har godkendt. Der er i løbet af året brugt penge på
genopbygning af gårdspladsen, asfalt ved indkørslen til parkeringspladsen samt
svalebekæmpelse i porten.

4. Godkendelse af drifts- og likviditetsbudget for 2019

5. Forslag:
a. Børnefamilier har ansvaret for at indrette og vedligeholde legepladsen. Evt.
legepladsudvalg. (SF)
b. Maling af laden i foråret. (SF)
c. Udbedring af stolperne ved jernporten - Jørgen fremlægger bestyrelsens
forslag. Andre forslag indeholdende pris og evt. tegninger tages også i
betragtning.

6. Valg af bestyrelse
Jørgen, Kenneth og Susanne er på valg, ingen af de 3 stiller op igen.
7. Valg af revisor

 

Jørgen blev valgt til dirigent


Thomas blev referent


Stig gennemgik kort formandens beretning,Beretningen blev godkendt

Kenneth gennemgik kort hvordan økonomien så ud. Der har været et lille underskud
(4249 kr.), men der er fortsat et fint samlet overskud. Vedligehold kan svinge lidt.
Forsikring er den største udgift.
Regnskabet blev godkendt.


Budget: Alm. Brand er steget lidt til 35.000 kr. Der er sat samme beløb af til el. Der er
sat 15.000 kr. Til vedligehold. Der er sat 3800 kr. Til opsparing.
Ingen kommentarer til budgettet og dermed godkendt.


Punkt 5A: Forslaget blev vedtaget.


Punkt 5B: det blev drøftet om vi selv skulle rense af og male eller om vi skal købe os
fra det. Der bliver indhentet to tilbud (Jesper)


Punkt 5C: Pris på to sorte zinkplader til stolper er ca. 2000 kr. (Benny vil stå for
indkøb og montering). Forslaget blev ikke vedtaget (3 stemmer for, 3 imod og 3
blanke). Det blev besluttet at der kigges på hvordan den nuværende løsning kan
bevares. Heidi undersøger muligheder (tilbud fra murer)


Punkt 6: Charlotte og Anja blev valgt.


Benny fortsætter som revisor.


Punkt 8: Kenneth har fået en henvendelse fra danske bank der ønsker diverse
oplysninger/informationer fra bestyrelsen. Bestyrelsen tager sig af opgaven.

« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login