Bjertgaard

Du er her: Hjem > Bestyrelsen > Referat fra generalforsamling 2022

Referat fra generalforsamling 2022

 

Afbud: Hus A, C, K, R 

1. Valg af dirigent (Karsten) og referent (Bettina) 

2. Bestyrelsens beretning ved formanden, Mads. 

3. Godkendelse af årsregnskab for 2021 

a. Økonomien er god. 

b. Punkt under kontingent – gennemsnit pr. hus – nogle huse betaler mere end andre, da de har fryser i laden. 

c. Kan der stå gennemsnitlig kontingent? Det rettes. 

d. Helle og Lars indbetaler penge for de måneder, de har fryseren tændt ovre i laden. 4. Godkendelse af drifts- og likviditetsbudget for 2022 

a. Korrektioner i forhold til 2021 grundet stigende elpriser og flere udgifter til forskønnelse – tidligere – vedligehold, ny post forskønnelse af have. 

b. El-prisen i laden er sat op pga. generelt stigende elpriser.  

c. Beløb til forplejning til arbejdsdage mv. er hævet. 

d. Underskud på året, dækkes af opsparing. 

e. Paradisets have – budgetteret til 10.500 kr. 

f. Godkendes dette punkt på budgettet, er der også godkendt for anden fase af paradisets  have jf. punkt 5.3. . 

g. Hvis der er overskud på vedligehold overførers pengene til opsparing. 

h. Godkendt  

5. Forslag: 

a. Jubilæumsfejring – i forbindelse med sensommerfesten 

b. Der nedsættes en gruppe/festudvalg 

i. Karin, Benny, Jesper, Karin spørger Anja om hun også vil være med. 

c. Fællesmøder – alles møde, alle kan byde ind, uformelt/åbent. Der er fortsat stemning for  denne form for møder. Første møde i maj, andet møde i september eller oktober,  bestyrelsen indkalder. 

d. Paradisets have fase 2 – der er opbakning fra alle huse 

i. Forslag om bænk ved bålpladsen.  

ii. Terrasse på toppen af volden. 

iii. Kant af pig sten under pergolaen. 

e. Legeplads – der er udarbejdet en rapport.  

i. Forsikringsmæssigt – Mads har talt med forsikringen og der er dækning fra  

gårdens forsikring, hvis nogen skulle komme til skade.  

ii. Legepladsudvalg – Louise, Charlotte, Pia – åben for flere medlemmer. Hvis man  støder på noget inspirerende, så tag et billede og send til Louise  

louisebank@hotmail.com, så samler hun ideerne.

iii. Hvad skal der ske med området på kort sigt - det som er usikkert og ikke brugbart  fjernes. Det som fungerer bevares, på billigste vis, til der forlægger en ny plan.  Mads, René og Claus kigger på det. 

iv. Ny legeplads kan være et tema til fællesmøderne. 

v. Louise vil gerne modtage billeder til idébank. 

f. Lade-stander-infrastruktur i garage 

i. Tilbud fra Ewii – se vedhæftede (Karsten sender)  

ii. Karsten og Mads arbejder på mulige løsninger frem mod næste års  

generelforsamling. Muligvis hører hvad andre bofællesskaber gør. Der er  

opbakning til det fortsatte arbejde, da der er forventning om at det bør være en  del af Bjertgaards infrastruktur indenfor en årrække.  

g. Årshjul – udarbejdet af Stig, Mads og Louise 

i. Et farveprint kommer til at hænge i laden. 

ii. Forslag: 

1. Forslag om markeringer på p-pladsen, så vi sikre at der kan holde 5 biler  på hver side. Fx bruge de resterende fliser fra paradisets have 

2. Havemøbler sættes ind samlet, så det kan stables bedre – på sidste  

havedag. 

3. Græsteamet slår græsset omkring højbedene og river gårdspladsen som  et forsøg der evalueres løbende i 2022 – hvis arbejdsbyrden er for stor,  

vil opgaven blive taget op igen til næste års fordeling af arbejdsopgaver .  

4. Kunne pedelgruppen tjekke containerne hver torsdag – Jesper tager  

tjansen.  

h. Højbede: 

i. Helle og Lars vil gerne have et halvt bed – bestyrelsen anviser, hvor det er. 6. Valg af bestyrelse 

a. Louise, Mads, Jakob er på valg, genopstiller og er valgt. Charlotte og Pia er først på valg  næste år 

7. Valg af revisor – 21/22 

a. Benny genopstiller og vælges. 

8. Eventuelt 

a. Helle siger tak til vores ildsjæle  

b. René – andre der overvejer at skifte naturgas ud 

i. Der er flere, som har overvejet det. 

c. Beskæring af vores træer 

i. Beskæring af lindetræ, klipning langs vejen m.m. – tilbud fra Leo på knap 10.000 kr. Beslutning tages op af bestyrelsen igen til efteråret ift. hvilke træer vi skal  

beskære, skal vi have plantet nye træer, osv. 


 

 

« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login