Bjertgaard

Du er her: Hjem > Bestyrelsen > Referat generalforsamling 2014

 Referat generalforsamling 2014

Referat fra generalforsamlingen på Bjertgaard 17/2. 2014Hermed referat fra gårsdagens generalforsamling, hvor kun syv husstande var repræsenteret! 

Anja var så sød endnu en gang at lægge hus til, tak for det, Anja!

Til stede: Helle, Susanne, Christina, Heidi, Benny, Mads, Ellen og Anja 

1. Valg af dirigent og referent
Christina dirigent, Heidi referent

2. Bestyrelsens beretning ved formanden
Året har ikke budt på de store overraskelser! Der var planlagt fem arbejdsdage, kun tre blev afholdt. Bestyrelsen kunne konstatere at der var sket en vis afmatning ift varetagelse af gårdens fælles arealer, og at der skal ske et eller andet, så vi kan få den gode gamle fællesskabsånd frem igen. Der har været et positivt samarbejde omkring etablering af den nye legeplads i haven, hvor flere af beboerne mødtes og hyggede sig med arbejdet hen over sommeren.
Beretningen blev taget til efterretning og godkendt.

3. Godkendelse af årsregnskab for 2013
Kassereren ikke til stede, men har aflagt beretning til formanden. Der er et negativt resultat, som formentlig er på baggrund af projekt lys og leg og indkøb af en ny havetraktor. 
Regnskabet blev godkendt.

4. Godkendelse af drifts- og likviditetsbudget for 2014
Elprisen er steget gennem årene, og da vi  allerede har skiftet til elsparepærer, drøftes det, om ikke også prisen på at have fryser i laden bør sættes op. Bestyrelsen vil undersøge dette nærmere.
Ellers ikke de store overraskelser, og regnskabet blev godkendt.

5. Indkomne forslag
Fra bestyrelsen: Evaluering af arbejdsopgaver: De enkelte husstande bedes tage stilling til deres egen indsats og processen vil på mødet blive evalueret.
Bestyrelsen efterlyser forslag til at få alle til at gøre en større indsats ift til de fælles og individuelle opgaver. Hvad gør vi for at fremme deltagelsen i arbejdsdagen? Heidi foreslår, at vi gør noget helt nyt og uprøvet, nemlig prøver at lægge nogle af arbejdsdagene på hverdage. Der er jo lyst længe forår og sommer, og man kunne mødes ved 16-17 tiden og arbejde frem til 20-21 tiden, ilagt en spisepause, hvor vi spiser sammen. Husstandene går sammen to og to og planlægger en arbejdsdag, hvor bestyrelsen er med på sidelinien ift hvilke opgaver, der skal laves. Vi er enige om at prøve at arrangere nogle arbejdsdage på denne måde, og stadig fastholde arbejdsdage lørdage og søndage også. Der skal være arbejdsdage i april, maj, juni, august, september. Alle bedes melde sig via bestyrelsen til planlægning af en dag. Holdet sætter selv datoen i den måned de har valgt. Foreløbig er maj reserveret til Helle og Heidi, Susanne har valgt juni og mangler en makker! Øvrige er frie til besættelse. Datoerne vil løbende blive meldt ud efterhånden som folk melder sig, så skynd jer, først til mølle princippet! Alle arbejdsdagene skulle gerne være på plads senest 1. april, så vi kan få dem ført i kalenderen.
Alle er enige om, at vi er nødt til at hæve standarden! Gården er ikke så velholdt som den plejer at være, og det er en skam.
Vi drøfter de individuelle arbejdsopgaver. Susanne har bl.a opgaven med laden, og alle er enige om, at vi ikke skal rydde op efter hinanden, men efter os selv! Da laden er en fast fælles opgave, skal den måske ikke også være en individuel opgave, og bestyrelsen vil kigge på arbejdsopgaverne igen. Christina efterlyser en husstand mere til græsslåning, da det er en meget tidskrævende opgave, og Susanne melder sig på banen. Det opfordres til, at man rydder op efter sig selv og sine børn, så vi ikke falder over diverse ting på gangarealerne eller i laden, bl.a. løbehjul! Christina minder igen om at husstandene sørger for, at lyset uden for deres døre virker!

6. Valg af bestyrelse
Anja, Benny, Kenneth, Carsten og Heidi er valgt til den nye bestyrelse. De vil konstituere sig på første bestyrelsesmøde, som Benny indkalder til snarest.

7. Valg af revisor
Jørgen er ikke til stede, men har givet udtryk for, at han ikke har noget imod genvalg. Jørgen er valgt.

8. Eventuelt
Martin har bedt om at få punkt med på dagsordenen vedrørende tagstatus. Der er lidt usikkerhed omkring, hvordan vi står. Bestyrelsen vil kigge på dette og komme med en tilbagemelding. Det foreslås, at vi nedsætter et lille udvalg, der kan se på Ladens tag. Der er forslag om at få solceller op i den forbindelse.

Tak for et godt møde, hvor der var en dejlig positiv stemning.

Bedste hilsner

Heidi
 

« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login