Bjertgaard

Du er her: Hjem > Bestyrelsen > Referat generalforsamlingen 2017

Referat generalforsamlingen 2017

Grundejerforeningen

Bjertgaard

Referat fra ordinær Generalforsamling

Tirsdag d. 21. februar 2017 kl. 19.30 i hus 60N.

 

Deltagere

Grundejerforening:

Heidi

Helle

Susanne

Irma

Karsten

Kenneth

Christina og Thomas

Benny

Jørgen

Anja

Lene og Martin havde fremsendt fuldmagt til formanden

 

Lejere:

Pernille og Jacob

Klaus

Dea

 

Afbud:

Karin og Stig

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent

Thomas blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen er lovlig.

Karsten blev valgt til referent.

 

 1. Bestyrelsens beretning ved formanden

Et på mange måder normalt år på Bjertgaard: Der har været afholdt fem arbejdsdage med fin tilslutning. Hønsehuset røg sig en tur, og arealet blev omdannet til en grøn plet til fri afbenyttelse, svalerne blev holdt effektivt ude fra laden, men tog til gengæld porthvælvingen i brug. Også i 2016 havde vi tilflyttere i form af Klaus, Dea, Sara, Anna og Mai og Pernille, Jacob, Karla og Arthur. Desværre tog vi også afsked med Arne.

Der var også noget, der ikke lykkedes i 2016: For tredje år i træk blev der ikke afholdt sommerfest, og bestyrelsen ønsker derfor en diskussion af, hvad der så skal ske, da fælles tiltag er noget af det, der gør Bjertgaard attraktivt. Bestyrelsen må også konstatere, at græsslåmaskinen bliver stillet lige så stille ind i laden, når den er gået i stykker. Det skal vi kunne gøre bedre i et forpligtende fællesskab som Bjertgaard. Vi ser frem til et endnu bedre 2017.

Beretningen blev godkendt.

 

 1. Godkendelse af årsregnskab for 2016

Årsregnskabet viser et overskud på 10.069 kr. og foreningens samlede formue er dermed på 26.893 kr.

Regnskabet blev godkendt.

 

 1. Godkendelse af drifts- og likviditetsbudget for 2017

Med en samlet formue på næsten 27.000 kr. er det bestyrelsens opfattelse, at vi både skal sætte kontingentet ned og anvende dele af formuen, se forslag a og b under punkt 5. Det skyldes, at ifølge vedtægternes §13 må foreningen ikke oparbejde nogen formue ud over en rimelig driftskapital.

 

Bestyrelsen foreslår derfor, at

-       Kontingentet nedsættes med 100 kr.

-       Der anvendes op til 25.000 kr. til at finansiere forslag a og b.

-       Hvis generalforsamlingen beslutter sig for en samlet løsning for forslag a og b, der er dyrere end 25.000 kr., så opkræves der et beløb hos alle medlemmer til at dække merbeløbet.

Godkendt.

 

 1. Forslag:

  1. Ny låge ind til gårdspladsen

                                  i.    Det skal besluttes, hvor meget vi er parate til at ofre på en ny låge:

 1. <10.000 kr. kan give en trælåge

 2. <20.000 kr. kan give en galvaniseret metallåge

 3. >30.000 kr. kan give en smedejernslåge

 4. Rensning af ladens gavl mod nord. Det vil koste ca. 5.000 kr. plus moms.

 5. Ny fordeling af arbejdsopgaver

                                  i.    Bestyrelsen definerer de nye arbejdsblokke àhver husstand krydser tre af à bestyrelsen fordeler husstandene på arbejdsblokkene.

                                ii.    Nye arbejdsopgaver: klipning af hæk ved legeplads, fjerne løv i gården, rense regnvandskloakker 2 x årligt.

 1. Drøftelse af, hvordan vi behandler de fælles maskiner og udstyr og forholder os, når det går i stykker.

 2. Beløbsgrænse for forplejning på arbejdsdage

                                  i.    Bestyrelsen foreslår en beløbsgrænse på 500 kr. for forplejning på arbejdsdage.

 1. Sommerarrangement – tidspunkt og form. Bestyrelsen foreslår at vi holder et arrangement før sommerferien, da det er svært at få opbakning til et efter sommerferien.

 

Punkt

a)    Alle fremmødte undtagen 60L via fuldmagt stemte for en smedejernslåge inkl. lille låge ved 60A, men uden censor/fjernbetjening. Bestyrelsen finder en løsning. Dette medfører en ekstra indbetaling i 2017.

b)    Blev godkendt. Der indhentes opdateret tilbud med pris på, hvad det koster at rense hele laden, som der derefter tages stilling til.

c)    Bestyrelsen kigger på indholdet af arbejdsblokkene og på faste arbejdsopgaver fordelt på arbejdsdage. Ideer til faste arbejdsopgaver på arbejdsdage: Hæk mod marken, regnvandskloakker,

d)    Vi gav os selv en hævet pegefinger. Enighed om at bruge mailen til at varsle, når noget er gået i stykker.

e)    Der afsættes flere midler på budgettet til mad på arbejdsdage. Arrangørerne sørger for at minimum en husstand er sat af til at lave lækker mad, da arbejdsdagene også er vigtige for sammenholdet på gården.

f)     Vi forsøger med et nyt koncept med en fast høstfest første lørdag i september. Længerne arrangerer skiftevis, i 2017 er det fra Dea til Kenneth.

 

 1. Valg af bestyrelse

Kenneth, Jørgen og Susanne er på valg. Alle modtager genvalg, Jørgen og Susanne viger dog gerne pladsen for andre.

Alle tre blev genvalgt.

 

 1. Valg af revisor

Benny blev genvalgt.

 

 1. Eventuelt

Velkomstfolderen finpudses og uskrevne regler nedskrives.

 

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login