Bjertgaard

Du er her: Hjem > Referater fra bestyrelsesmøder > Bestyrelsesmøde 08.01 2015

Bestyrelsesmøde 08.01 2015

 

Deltagere:

Benny

Anja

Heidi

Kenneth

Karsten (referent)

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent

Karsten blev valgt.

 

  1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt.

 

  1. Generalforsamling 2015

- Dato og sted: Tirsdag d. 17. februar kl. 20 hos Anja.

- Beretning står Karsten for at lave.

- Regnskab 2014: Overskud på 6.481 kr. Der var budgetteret med et overskud på 10.000 kr. Det mindre overskud skyldes udgifter til selvrisiko efter stormskader (3.500 kr.), havemøbler (4.000 kr.) og græsslåmaskine (2.500).

- Budget 2015: Kontingent sat til 6.000 kr. per husstand. Udvides med 700 pr. husstand pga. træstyning ud mod Gl. Bjært.

- Valg til bestyrelse. Anja, Benny og Kenneth er på valg. Anja og Benny genopstiller ikke.

- Projekter 2015, herunder evt. budgetudvidelser

                      - Træstyning, 700 kr. per husstand. Opkræves 1. februar 2015.

 

  1. Opsamling på tidligere bestyrelsesmøder:

- Beskæring af træer ud mod vejen. Heidi og Martin betaler for de træer, der står på deres grund, og grundejerforeningen betaler for de træer, der står på den fælles grund. Der stynes træer i januar måned.

- Tag på laden. Vi drøfter på generalforsamlingen evt. udskiftning af taget på laden ud fra to modeller: at hver husstand kontant finansierer sin andel af evt. udskiftning eller at vi søger at optage et lån i grundejerforeningen til at dække udgiften ved evt. udskiftning. Kenneth skaffer et opdateret tilbud og om vi kan finansiere det via et realkreditlån. Sagen drøftes på generalforsamlingen.

- Bekæmpelse af ukrudt på gårdspladsen: Bestyrelsen har drøftet bekæmpelse af ukrudt med round up og anbefaler en model med 1-2 årlige sprøjtninger suppleret med rivning af gårdspladsen op til arbejdsdage og fjernelse af ukrudtet på arbejdsdage. Forslaget behandles på generalforsamlingen

 

  1. Evaluering af indsatsen i 2014:

- arbejdsdage. Der er afholdt seks arbejdsdage med vekslende deltagelse. Modellen med arbejdsdage både i weekenden og hverdage fortsætter.

- husstandenes arbejdsopgaver. Ingen grund til ændringer.

- husorden generelt: parkering i gården er stadigvæk kun, hvis man skal læsse varer af eller laste bil.

 

  1. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

 

Pbv.

 

Karsten 

« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login