Bjertgaard

Du er her: Hjem > Referater fra bestyrelsesmøder > Bestyrelsesmøde 16.6.21

Bestyrelsesmøde 16.6.21


Deltagere: Louise (F), Jakob (L), Mads (M), Charlotte (N), Pia (H)
Dagsorden
1. Sikkerhed på legeplads
2. Forsikringstilbud fra Vejle Brand
3. Forslag om køb af havestole til terrasse ved legeplads
4. Næste skridt i ”Paradisets have”
5. Evt.
Referat
Ad 1. Sikkerhed på legeplads
Pia var blevet gjort opmærksom på sikkerhedsregler vedr. legepladsen. Hun havde i den anledning fremsendt
artikler og oplysninger, som bestyrelsen drøftede. Der var enighed om at følge op på punktet, så vi kunne
undersøge hvordan Grundejerforeningen Bjertgaard var stillet i tilfælde af uheld på vores legeplads og fælles
arealer til leg som fx trampolin og laden. Pia ville undersøge sagen nærmere og vender tilbage til bestyrelsen.


Ad 2. Forsikringstilbud fra Vejle Brand
Der var kommet et tilbud fra Vejle Brand på ny forsikring af bygninger mv. på Bjertgaard (ca. 33.000 kr om året.).
Bestyrelsen ved Mads ville i første omgang spørge rundt blandt gårdens beboere for at få hjælp til at vurdere om
det nye tilbud var mere fordelagtigt end vores eksisterende forsikring hos Alm. Brand (ca. 35.000 kr. om året).
Det skal blandt andet undersøges om dækningsgraden i det nye tilbud er bedre ved skadedyrsangreb som fx
rotter og mår, som vi måske kan være uheldige at få besøg af igen ved vintertid. Vilkår for opsigelse og
tiltrædelse bør også undersøges ifm. vores eksisterende forsikring, som skal betales igen omkring årsskiftet
2021-2022.


Ad. 3. Forslag om køb af havestole til terrasse ved legeplads
Bestyrelsen modtog i juni 2021 et forslag fra Stig om at købe tre ekstra stole til terrassen, så der var 10 ens
stole. Prisen på disse tre stole ville udgøre ca. 600 kr. i alt. Bestyrelsen drøftede forslaget og besluttede efter
yderligere dialog, at vi i denne omgang kan nøjes med 1 ekstra stol. I det omfang man skal bruge flere stole kan
man tage de ekstra der står i laden til formålet. Bestyrelsen drøftede desuden et forslag om at bruge nogle
midler fra opsparingen på indkøb af havemøbler til den nye terrasse ved urtehaven. Charlotte og Louise vil
komme med forslag om indkøb af disse møbler og i det omfang det overstiger beløbsgrænserne jf vedtægterne
vil bestyrelsen høre foreningens medlemmer om tilslutning.


Ad 4. Næste skridt i ”Paradisets have”
Bestyrelsen anerkendte alle på gården for det store arbejde, som der er lagt i paradisets have indtil videre.
Bestyrelsen vurderede at der i 2. halvår 2021 umiddelbart kunne findes ekstra økonomi til indkøb af materialer til
bænk ved volden a la Amfiteater. I anerkendelse af den mængde energi, det vil kræve af gårdens beboere efter
et forår og en forsommer med mange anlægsopgaver, var bestyrelsen dog enig om at udskyde denne del af
projektet til foråret 2022.
Bestyrelsen vil i stedet lægge op til at vi efter havedagen den 28/8-2021 laves et fællesmøde, hvor vi kan tage
bestik af det store arbejde vi har fået lavet hidtil og få feedback på denne del af projektet, som kunne indgå i
bestyrelsens arbejde for forskønnelses- og fællesskabsorienterede aktiviteter i 2022.


Ad 5. Evt.
Hus B og K som har ansvaret for gårdsplads og parkeringsplads havde forespurgt om der skulle indhentes
tilbud på at få revet gårdspladsen, så vi kan få bugt med ukrudtet. Der var fra bestyrelsens side enighed om at
der var luft i økonomien til at få en person med traktor og kraftig rive til at løsne gruset et par gange. Jakob vil
undersøge om man kan leje en rive til at få testet af om havetraktoren kunne bruges som rive til at foretage en
ugentlig bearbejdning af stenene i gårdspladsen, så vi kunne holde ukrudtet nede løbende. Formålet med at leje
en rive i første omgang ville være at teste om det kan lade sig gøre. Herefter kan det vurderes, om en rive bør
indkøbes til havetraktoren.
Bestyrelsen diskuterede derudover om der kunne opsættes en vandtank, der opsamlede regnvand fra nogle af
de overdækkede garager, så vi kunne bruge dette til at vande i urtehaven. Dette vil blive undersøgt nærmere.

« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login