Bjertgaard

Du er her: Hjem > Referater fra bestyrelsesmøder > Bestyrelsesmøde 22.2.22

Bestyrelsesmøde 22.2.22 

Deltagere: Louise (F), Jakob (L), Mads (M), Charlotte (N), Pia (H)

Dagsorden 

1. Identificere datoer til Generalforsamling og arbejdsdage 2022 

2. Årshjul for faste arbejdsopgaver 

3. Forberedelse af emner til pkt. 5 på Generalforsamling 2022 “Forslag” 

a. Afslutning af eksisterende projekt: Etablering af bænk ved terrasse i Paradisets have b. Nyt projekt: Legepladsområde 

c. Nyt projekt: Ladestander infrastruktur 

4. Evt.  

Referat 

Ad 1. Identificere datoer til Generalforsamling, arbejdsdage og sociale arrangementer i 2022 Bestyrelsen stiller forslag om følgende datoer og indhold for Generalforsamling, arbejdsdage og sociale arrangementer i 2022: 

Dato 

Indhold Ansvarlig

Lørdag den 2. april 2022, kl. 

10.00-13.00

1. Arbejdsdag. Trampolin og havemøbler 

M-N

ud, rengøring i laden, vild med vilje bede 

klargøres, regnvandsbeholder opsættes, 

grene samles 

Lørdag den 2. april 2022, kl. 

13.00-14.30

Generalforsamling Bestyrelsen. Dagsorden udsendes senest 14 dage 

før generalforsamling

Lørdag den 7. maj 2022, kl. 

10.00-13.00

2. Arbejdsdag. Etablering af amfi/bænk 

F, G, C

ved Paradisets have påbegyndes, reparere 

legehus, gennemgang legeplads 

Torsdag den 23. juni 2022, kl. 16.00-18.00

3. Arbejdsdag. Opgaver aftales senere (fx 

B, K, L

videre arbejde med amfi/bænk, rengøring 

af fliser ved terrasse) 

Torsdag den 23. juni 2022, kl. 18.00-21.00 

Torsdag den 25. august 2022, kl. 16.00-19.00 

Lørdag den 3. september 2022 

Sankt Hans aften B, K, L 

4. Arbejdsdag. Opgaver aftales senere (fx 

P, R 

spireahække, rengøring af fliser ved 

garager) 

Sensommer Fest og fejring af Bjertgaards 

Frivillig gruppe nedsættes*

30 års jubilæum 

Lørdag den 1. oktober 2022, kl. 10.00-13.00

5. Arbejdsdag. Trampolin ind i laden, lade 

A, D, H

ryddes op, cykler mv. bortskaffes. 

* Der har været dialog om at lave en fejring af Bjertgaards 30 års jubilæum i løbet af 2022 - bestyrelsen foreslår, at vi afholder jubilæum samme dag som vores sensommer fest. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen 2022 opfordre til at der nedsættes en arrangementsgruppe, som kan være tovholder for denne fejring. 

Bestyrelsen opfordrer til at alle sætter kryds i kalenderen ud for ovenstående datoer, så vi kan få rykket på arbejdsopgaverne og samtidig få holdt det gode sociale liv på Bjertgaard ved lige.

Der vil muligvis blive tilføjet nogle frivillige fællesmøder på en hverdagsaften i slutningen af maj og en gang i efteråret, hvor vi kan diskutere forskellige forslag og ideer til forskønnelse og forbedring af Bjertgaard. Mere information herom på generalforsamling. 

Ad 2. Årshjul for faste arbejdsopgaver 

Louise vil lave udkast til et årshjul for de faste arbejdsopgaver med tidspunkter foråret hvor de forventes at udføres, hvilke acceptkriterier der er forbundet med opgaverne og få lavet noget visuelt som kan hænge i laden, så det er tydeligt for alle hvad deres opgave er og hvornår den bør udføres. 

Ad 3. Forberedelse til emner til pkt. 5 på Generalforsamling 2022 “Forslag” 

a. Afslutning af eksisterende projekt: Etablering af bænk ved terrasse i Paradisets have b. Nyt projekt: Legepladsområde 

c. Nyt projekt: Ladestander infrastruktur 

3.a. Etablering af bænk ved terrasse i Paradisets have. Hvem kan lave et design på bænken, få lavet et overslag på materialer, samt hjælpe med at koordinere tidspunkt for hvornår den skal bygges, indkøb af materialer mv.? 

Louise laver udkast til hvordan bænken kan se ud og kommer med prisoverslag for to modeller. Hun modtager gerne gode ideer, erfaringer og forslag til hvordan bænken kan tage sig ud og hvilke funktioner den skal have. 

Hus F og M kigger på hvordan fundamentet kan etableres på volden, så det er sikkert, stabilt og funktionelt. Har nogle træ, skruer eller lignende som vi kan genbruge, så er dette velkomment. 

3.b. Mads og Jakob har undersøgt forskellige muligheder for at købe en samlet legeplads løsning, så vi får et prisoverslag på et godkendt setup, hvis vi på et tidspunkt vil gå i den retning. Pia henviste igen til at det ville være forsøget værd at søge diverse fonde til at få dækket nogle af omkostningerne til en godkendt legeplads. Bestyrelsen var dog enige om, at der i årets første halvår højst vil blive lavet ideudvikling på hvad vi kunne lave med området ift. legeplads og rekreativt område, da vi gerne vil koncentrere energien på at få etableret bænken ved paradisets have og få styr på de eksisterende driftsopgaver. 

3.c. Karsten, Mads og Rene har startet et ad hoc ladestanderudvalg, som vil arbejde videre med oplæg til koncept til etablering af infrastruktur til ladestandere fra bl.a. Ewii. Dette oplæg forventes at kunne præsenteres på Generalforsamling 2022. 

Ad 4. Evt. 

Jakob vil undersøge mulighed for at indkøbe en regnvandsbeholder, som vi kan få sat op på årets første arbejdsdag.


« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login