Bjertgaard

Du er her: Hjem > Referater fra bestyrelsesmøder > Bestyrelsesmøde 14.3.2018

Bestyrelsesmøde 14.3.2018

 

Tilstedeværende til mødet:

Hele bestyrelsen

Dagsorden:

 

  1.           

   Konstituering af bestyrelsen: Valg af formand, kasser, kasser suppleant (Da Kenneth

     Sætter sit hus til salg, vælger vi allerede en mulig afløser) og sekretær.

2   Nyt grus i gårdspladsen

3  Fordeling af arbejdsdage. Tilmelding sendes ud

3   Net imod svaler i porten.(Inden 15/4 ) Køb af net og leje af lift (1000 kr,- pr dag)

4   Kastanjetræet synes for døde grene og råd, af specialister fra kommunen.

           Evt. beskæring af rådne grene bestilles.

5   Skema med arbejdsopgaver til hver enkelt husstand

6   Pedellernes antal, funktioner og opgaver?

7   Arbejdsopgaver til næste arbejdsdage

8   EVT:

9   Næste møde

 Beslutninger:

Ad: 1

Valgt: Stig, som formand. Kenneth som kasser. Jørgen som kasserersuppleant. Bettina som sekretær.

 

Ad: 2.

Jørgen undersøger muligheder for rådgivning, løsninger og tilbud til :

Til indkørsel ved port, (Evt et fast køreunderlag, fliser, sten )

Til indkørsel ved P plads (Evt et bælte af asfalt i mellem vej og P plads)

Forbedring af ral laget i gårdsplads og P plads, så muldlaget i mellem sten/ral formindskes og dermed mindre ukrudt.

 

Ad: 3

Bettina vil sende et skema ud, som husstandene kan melde tilbage om hvilke datoer de vi lave arbejdsdage på- og alle hurtigt kan få datoerne reserveret og lagt i vores kalendere.  ‘

 

Ad 4:

Bestyrelsen vil gerne have sat net op i porten under taget, så vi kan forhindre svalerne i at bygge rede. Louise vil gerne stå for at arrangere en dag hvor vi lejer en lift og får sat net op.

 

Ad: 5

Susanne tager kontakt til forst/ træ specialisterne i Kolding kommune og aftaler en besigtigelse af kastanjetræet.

 

Ad: 6

Vi vil følge det gamle skema i hovedtræk. Dog med enkelte ændringer. Stig retter skemaet til og sender det ud.

 

Ad: 7

Pedellernes opgaver er at holde orden i laden, sørge for installationer og lave små reparationer.

Vi har udvidet antallet med en ekstra pedel. Renè. der gerne vil have ansvaret for maskinerne.

 

Ad: 8

Arbejdsopgaver til de næste arbejdsdage

 

Legeplads repareres så den er brugbar og forsvarlig

Flisebelægning under containerne lægges
Kompost skovles op i beholderne

Bygge en ny indhegning til mindre grenaffald som hæk, spirea og mindre pinde. (Større grene må man selv bortskaffe)

 

Ad: 9

Evt:  Da der ikke var lavet en fælles dagsorden, var der flere punkter der dukkede op undervejs

som vi uddelegerede og behandler på næste møde d 2 maj kl 19.30 hos Bettina.

 

En gennemgang af vores folder for Bjerggaard (ligger på hjemmesiden), der omhandler de fælles regler og principper vi har vedtaget i fællesskab.

 

Sommerfest. Hvem afholder næste sommerfest der er fastsat til den 1/9. Festudvalget eller efter tur ?


Er vores bygningsforsikring hos Alm brand dækkende for vores behov ? Susanne kontakter selskabet.

Indretning af laden. Kan vi finde en smartere måde at indrette laden på ? Længe vis, malede båse til cykler og legetøj. (Vi har nu over 50 cykler)

« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login