Bjertgaard

Du er her: Hjem > Referater fra bestyrelsesmøder > Bestyrelsesmøde 25.3.20

Bestyrelsesmøde 25.3.20                                                      

 

Deltagere

Louise (F), Anja (K), Jakob (L), Mads (M), Charlotte (N)

 

Dagsorden

  1. 1.     Fordeling af faste arbejdsopgaver
  2. 2.     Oplæg om forskønnelse af fællesarealer
  3. 3.     Næste bestyrelsesmøde

 

Referat

 

Ad 1. Fordeling af arbejdsopgaver i 2020

Bestyrelsen havde den 20. marts 2020 bedt beboerne på Bjertgaard om at sende deres prioriterede ønsker til arbejdsopgaver fremadrettet. Vi har taget udgangspunkt i opgavelisten fra 2018 og har modtaget en række ønsker, som bestyrelsen gennemgik på mødet, hvilket resulterede i følgende fordeling i

fem teams: 1. Græsplæne; 2. Græs & Hæk ved vej; 3. Gårdsplads & P-plads; 4. Have; 5. Pedel.

 

Team

Opgave

Hus

Forventninger

1

Græsslåning

C, H,

L, M

Ugentligt i sæson fra april – oktober.

Græsteamet har ansvar for at havetraktor kommer til service.

2

Græs langs vej (fra port til P-plads)

P, R

Hver anden uge i sæson fra april – oktober.

Hæk mod vej og græs langs vej mod kroen

Hæk bag legeplads

P, R

Fælles del af hæk langs vejen mod kroen klippes 2 gange om året.

Græs langs vejen mod kroen klippes hver anden uge.

Hæk bagved legeplads klippes 2 gange om året.

3

Gårdsplads / brønde

B, K

Blade og grene fra træer fjernes.

Brønde tømmes og renses 2 gange årligt.

Sten på gårdsplads rives.

P-plads, containere og kantgræs

B, K

Hæk klippes 2 gange om året.

Afløb tømmes og besigtiges 2 gange om året.

Sten på p-plads rives og huller udjævnes.

Ukrudt fjernes ved containere.

4

Rhodendendron

D, N

Lugning af bed, beskæring af planter, gødning

Rosenbed

D, N

Lugning af bed, beskæring af planter, gødning

5

Pedel*

F, G

Tilser maskiner og redskaber (ikke havetraktor)

Lys i laden og udendørs

Holder styr på laden

 

*Pedel forventes ikke at være ”betjent”, som skal skubbe på andre beboere, hvis der er fælles opgaver, som mangler at blive gennemført efter forventningerne. Dette ansvar påhviler de enkelte teams og i sidste ende bestyrelsen.

 

Vi har i bestyrelsen lagt vægt på, at der med fordel kan være to eller flere huse som deler opgaverne, så der er mulighed for løbende sparring om opgaverne og dækning i ferieperioder. Såfremt to eller flere huse som deler opgaver i ét team, har et ønske om at tage opgaverne hver for sig og fordele som de finder bedst, så er det naturligvis et frit valg, så længe opgaverne løses indenfor de opstillede forventninger. 

 

Ovenstående liste og beskrivelse af opgaverne vil blive lagt ud på Bjertgaards hjemmeside snarest.

 

Bestyrelsen håber på accept og opbakning til arbejdet med at fordele opgaverne og står naturligvis til rådighed for uddybende kommentarer og konstruktive spørgsmål.

 

Ad. 2. Oplæg om forskønnelse af fællesarealer

Bestyrelsen drøftede forskellige modeller for hvordan vi fremadrettet kan få identificeret og prioriteret forskellige initiativer og projekter, som kan forskønne fællesarealerne på Bjertgaard. Disse initiativer ligger umiddelbart udover de faste opgaver, som hvert hus har ansvar for, ligesom de i udgangspunkt også ligger udover opgaver som der kan blive identificeret på de fælles arbejdsdage i 2020. I det omfang vi vurderer, at nogle af initiativerne kan blive løst på de fællesarbejdsdage i 2020, så vil vi forsøge at planlægge dette, så vi bruger hinandens tid og energi mest hensigtsmæssigt, når vi endelig mødes.

 

Bestyrelsen vil i april 2020 bede om input til initiativer, som kan forskønne Bjertgaard. Her vil bestyrelsen lægge op til, at de beboere som stiller forslag med fordel kan uddybe deres gode ideer med forskellige oplysninger, som fx behov, brugsscenarier, økonomi, tidsforbrug og udkast til løbende vedligehold.

 

Bestyrelsen vil herefter gennemgå de forskellige oplæg med henblik på en vurdering om økonomi og vedligeholdelsesplaner. På baggrund af denne vurdering forventes bestyrelsen at præsentere en kurateret liste over forslag, som alle stemmeberettigede beboerne kan vælge imellem efter gældende regler.

 

På baggrund af denne afstemning har vi i Bjertgaard en plan for hvilke forslag vi konkret skal arbejde videre med fra maj 2020 og hvilke der må vente til at vi har kapacitet til flere forslag.

 

Ad 3. Næste bestyrelsesmøde

Mads indkalder til et nyt bestyrelsesmøde i anden halvdel af april 2020.

  • Tale om datoer for fællesmøder og evt. ny dato til sommerfest 5/9-2020 jf. arrangementer i foråret 2020, som er udskudt pga. COVID19 smitte
  • Model for forslag til forskønnelse af Bjertgaard, herunder beslutningsproces.
  • Opfølgning på igangværende undersøgelser.
  • Evt.
« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login