Bjertgaard

Du er her: Hjem > Referater fra bestyrelsesmøder > Bestyrelsesmøde 19.3.20

Bestyrelsesmøde 19.3.20 

Bestyrelsesmøde                                                        

 

Deltagere

Louise (F), Anja (K), Jakob (L), Mads (M), Charlotte (N)

 

Dagsorden

 1. 1.     Arbejdsdage i 2020
 2. 2.     Fordeling af faste arbejdsopgaver
 3. 3.     Konstituering af bestyrelsen
 4. 4.     Igangværende undersøgelser
 5. 5.     Næste bestyrelsesmøde

 

 

Referat

 

Ad 1. Arbejdsdage i 2020

Bestyrelsen aftalte at arrangere 5 arbejdsdage for 2020. I april og maj aftalte vi, at arrangørerne alt andet lige er nødsaget til at uddelegere opgaver til de enkelte huse, da vi ikke kan samles alle som vi plejer på samme tid, ligesom vi heller ikke kan have fællesspisning osv. pga. COVID19 smitterisiko. Derfor er der endnu ingen datoer at forholde sig til for april og maj 2020, så vi beder om, at man afventer udmelding fra de pågældende arrangører.

 

Nr.

Dato

Tema

Arrangører

1

April 2020

Havemøbler ud, rengøring i lade osv.

Hus M og N

2

Maj 2020

Aftales senere.

Hus B, K og L

3

23. juni 2020, kl. 16-19

Sankt Hans fest fra kl. 19.00

Aftales senere.

Hus F, G og C

4

27. august 2020, kl. 16-19

Aftales senere.

Hus O og P

5

3. oktober 2020, kl. 10-14

Havemøbler og trampolin ind, osv.

Hus H, A og D

 

Ad 2. Fordeling af faste arbejdsopgaver

Baseret på input på blandt andet Generalforsamling 2020 vurderede bestyrelsen, at det er tid til, ,at de der ønsker det, får mulighed for at skifte arbejdsopgave.

 

Derfor skal alle inden tirsdag den 24. marts, kl. 22.00 have meldt tre ønsker om arbejdsopgaver tilbage til Bjertgaard fællesmailen i prioriteret rækkefølge 1, 2 og 3. (se opgave liste nederst, som er opgaverne fra 2018)

 

Bestyrelsen kan ikke garantere for, at alle får deres ønske opfyldt, men vi forsøger selvfølgelig. Vi beder i den anledning om at have jeres forståelse og gode vilje, så vi kan få puslespillet til at gå op. På forhånd tak!

 

 

 

Ad 3. Konstituering af bestyrelsen

Ny formand er Mads fra hus M. Bestyrelsen aftalte, at dele opgaverne imellem sig og bidrage til godt samarbejde på de forskellige opgaver, ligesom vi fortsat vil inddrage samtlige beboere på Bjertgaard til at deltage i aktiviteter på fællesskabets vegne.

 

Ad 4. Igangværende undersøgelser

 • Mads undersøger muligheder for strømtilførsel til el-biler i garageområdet.
 • Mads undersøger muldvarpe bekæmpelsesmuligheder.
  • Note: Dansk Skadedyrsbekæmpelse kommer til Bjertgaard den 25/4-2020 for at sætte første skridt i bekæmpelsen i værk.
 • Charlotte undersøger, om Gartner Leo kender nogen, der kan ”grov” rive gårdspladsen.
 • Jacob undersøger, om man kan købe en god og effektiv rive til at spænde bag på havetraktoren til grus i gårdsplads.
 • Forskønnelsesprojekter:
  • Der har været tale om at etablere et nyt krydderurtebed. Bestyrelsen arbejder videre med forslaget sammen med beboerne.

 

 1. 1.     Næste bestyrelsesmøde:

Den 25/3 kl 14.00

 • Tale om datoer for fællesmøder og evt. ny dato til sommerfest 5/9-2020  jf. arrangementer i foråret 2020, som er udskudt pga. COVID19 smitte
 • Dokumenter standardbeskrivelse af opgaver på arbejdsdage og få det lagt på Bjertgaards hjemmeside. 
 • Plan for nye arbejdsopgaver skal fastlægges pba. input fra beboere
 • Opfølgning på igangværende undersøgelser.
 • Evt.

 

 

 


 

Opgaveliste fra 2018

 

Husstand

Opgave

Standard

Klaus

Græsslåning

Græsset skal slås en gang i ugen i løbet af sæsonen fra april-oktober

Pernille/Jacob

Græsslåning

Christina/Thomas

Græsslåning

Kenneth

Græsslåning

Helle og Lars

Græs langs vejen

Græsset skal slås hver anden uge i løbet af sæsonen fra april til oktober

Bettina/Jesper, Yrsa/Jørgen

P-plads og plads med containere + græs langs kanter af bygninger mv.

Hæk klippes 2 gange årligt, huller på P-plads udjævnes, ukrudt fjernes ved containere

Regnvandsbrønde og fjerne blade fra gården fra lind og elm

Brønde renses to gange årligt. Blade fjernes i løbet af året, især efter løvfald

Anja

Rhododendronbed

Lugning af bed, beskæring af planter, gødning

Louise/ Renè

Pedel

Holde vores maskiner kørende

Charlotte/Karsten

Rosenbed

Lugning af bed, beskæring af roser, gødning

Heidi/Martin

Hæk langs vejen + græs langs vejen fra porten

Hæk klippes 1-2 gange årligt. Græsset slås hver anden uge i løbet af sæsonen

Christina og Benny

Pedel

Tilser maskiner og redskaber, lys i laden og udendørs, holder styr på laden

Karin og Stig

Pedel

Arbejdsopgaver Bjertgaard 2018 

Arbejdsopgaverne er opdelt, så hver husstand kommer til at lægge 10-12 timers arbejde hvert kalenderår. Det er vigtigt for bestyrelsen, at arbejdsopgaverne udføres i en positiv og rummelig ånd med plads til alles tempi og evner udi havearbejdet. Det er aftalt med pedellerne, at de kan give folk et lille puf, hvis det mod forventning skulle knibe med at få udført opgaverne. Det håber vi, alle tager vel imod 

God arbejdslyst!

 

Kilde: http://bjertgaard.dk/?Arbejdsopgaver_Bjertgaard_2018

 

 

« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login