Bjertgaard

Du er her: Hjem > Referater fra bestyrelsesmøder > Bestyrelsesmøde 26.1.21

Bestyrelsesmøde 26.1.21

 

Bestyrelsesmøde den 26. januar 2021  

Deltagere: Louise (F), Jakob (L), Mads (M), Charlotte (N)  

Afbud: Anja (K)Dagsorden 

1. Dato og indkaldelse for Generalforsamling  

2. Forskønnelse af Bjertgaard 

3. Print of fordeling af velkomstfolder 

4. Arbejdsdage 2021 

5. Regnskab 2020 og budget 2021.  

6. Evt. 

Referat 

Ad 1. Dato og indkaldelse for Generalforsamling 2021 

Bestyrelsen var enige om at foreslå en dato i starten af april 2021 til Generalforsamling. Der vil komme en særskilt  meddelelse herom med tid, dato og sted, samt forbehold for situationen vedr. Covid19 anbefalinger.  

Ad 2. Forskønnelse af Bjertgaard 

Bestyrelsen vil lave skitser til nogle af de initiativer, som Bjertgaards beboere kan arbejde henimod at få besluttet og  gennemført i 2021. Louise og Charlotte arbejder videre med forslag om etablering af bænk under lindetræet i  gårdspladsen, udvidelse af urtehave mv. Disse forslag vil blive fremsendt løbende efterhånden som de er modnede i  bestyrelsen med henblik på feedback fra beboerne. Nogle af forslagene vil blive drøftet på Generalforsamling i de  tilfælde, hvor forslagene går udover de økonomiske rammer, som vi har aftalt. 

Ad 3. Arbejdsdage 2021 

Jakob og Mads vil udarbejde en plan for arbejdsdage 2021 på baggrund af planen for 2020. Denne plan vil blive  drøftet i bestyrelsen og udsendt inden Påske.  

Ad 4. Velkomstfolder 

Louise vil få printet og distribueret velkomstfoldere til beboere på Bjertgaard og på hjemmesiden, samt sende til ejere  af de to lejeboliger A og C med henblik på at afstemme forventningerne ift. deltagelse i fælles arbejdsdage mv. 

Ad. 5. Regnskab 2020 og budget 2021.  

Louise gennemgik regnskab for 2020 som så tilfredsstillende ud og efter planen. Budget for 2021 blev ligeledes  præsenteret uden oplæg til større ændringer. Eventuelle ændringer til budget for 2021 vil evt. blive drøftet på  Generalforsamling.  

6. Evt.


« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login