Bjertgaard

Du er her: Hjem > Referater fra bestyrelsesmøder > Bestyrelsesmøde 21.9.21

Bestyrelsesmøde 21.9.21

Deltagere: Louise (F), Jakob (L), Mads (M), Charlotte (N), Pia (H)Dagsorden 

1. Fordeling af arbejdsopgaver fra 2022 

2. Sikkerhed på legeplads 

3. Forsikrings 

4. Infrastruktur til el/hybridbiler 

5. Struktur på cykler mv. i laden 

6. Evt.  

Referat 

Ad 1. Fordeling af arbejdsopgaver fra 2022 

Bestyrelsen er blevet opfordret til at se på fordeling af arbejdsopgaver fra 2022, hvilket vil blive sat i gang i løbet af januar 2022 med henblik på at præsentere et nyt oplæg senest til Generalforsamling 2022. I den anledning vil bestyrelsen blandt andet overveje, hvordan vi kan gøre forventningerne der er tilknyttet de forskellige opgaver endnu mere tydelige, understøtte at folk får afsat tid til arbejdsdage kommer i kalenderen og synliggøre forskellige arbejdsdage mv. på et årshjul i laden og på hjemmesiden. 

Ad 2. Sikkerhed på legeplads 

Pia har undersøgt forskellige muligheder for smuthuller i lovgivningen der gør, at vi som Ejerforening kan undgå at leve op til reglerne for sikkerhed på legepladser. Mulighederne er ved at være udtømt, så næste skridt er at få en timebetalt rådgiver ud på besøg for at vurdere hvilke muligheder og begrænsninger der er i vores eksisterende legeplads setup. Dette vil Pia stå for. 

Ad 3. Forsikring 

Bestyrelsen drøftede om det var relevant at gå videre med tilbuddet fra Vejle Brand, hvilket blev vurderet ikke var den rette beslutning lige nu. Dels var deres produkt umiddelbart ikke bedre, dels var en besparelse ikke nævneværdig. 

Charlotte vil dog undersøge om vores eksisterende forsikringsselskab har fået udvidet deres portefølje til at dække skader og bekæmpelse ifm. mus, rotter og mår. 

Ad 4. Infrastruktur til el/hybridbiler 

Karsten, Mads og Rene havde besøg af en tekniker fra Ewii, som rådgav os om forskellige muligheder vedr. infrastruktur til el/hybridbiler. Denne arbejdsgruppe vil i løbet af efteråret 2021 præsentere forskellige modeller for hvordan vi også kan få en fremtidssikret infrastruktur på dette område, som alt andet lige bliver mere og mere efterspurgt de kommende år. 

Ad 5. Struktur på cykler mv. i laden 

Bestyrelsen har fået indkøbt 5 ekstra holdere til cykler, så vi kan få flere cykler der ikke er i brug i vinterhalvåret op på væggen. Der er samtidig blevet sendt mail ud fra de ansvarlige bag arbejdsdag 2. oktober 2021 om at alle rydder op i deres egne sager i laden inden arbejdsdagen. 

Ad 6.. Evt.  

Pia har været i dialog med Kolding Kommune, som kører et forsøg med sortering af mælke- og juicekartoner. Hun har sørge for opsætning af sorteringsmuligheder i laden og informeret om mulighederne for løbende tømning via fællesmailen. 

Stig, Pia og andre har diskuteret muligheden for at få Leo på besøg for at hjælpe os med at finde ud af hvilke træer der skal beskæres og hvordan for at de forbliver sunde. Der vil komme særskilt information om dette. 

Hus M har været i dialog med Kolding Kommune for at udnytte 2. sal/spidsloft til beboelse. Kolding Kommune var positivt indstillet på at arbejde videre med et supplerende bilag til den eksisterende lokalplan, så vi kan få mulighed for at bygge højere end 1,5 plan. Der vil komme forskellige spørgsmål i høring hos områdets beboere, når kommunen er kommet videre i deres sagsbehandling. En endelig godkendelse forventes fog først i foråret 2022.


« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login