Bjertgaard

Du er her: Hjem > Referater fra bestyrelsesmøder > Bestyrelsesmøde 1.4 2014

Bestyrelsesmøde 1.4 2014

Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Bjertgaard 01.04.2014

 

Deltagere:

Kenneth, Benny ,Anja ,Heidi,   Karsten (referent)

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent

Karsten blev valgt.

 

 1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen

Godkendt.

 

 1. Konstituering af bestyrelsen

Karsten blev valgt til formand.

Kenneth blev valgt til kasserer.

 

Bestyrelsen holder møde hver anden måned, næste gang 26. maj.

 

 1. Grundejerforeningens økonomi ved kassereren

Der er lav likviditet i kassen til 2. rate kommer i kassen i maj måned.

 

Der indkøbes en ny motorplæneklipper snarest muligt. Pedellerne i form af Stig og Benny er sat på opgaven.

 

Det er bestyrelsens mål, at der ved slutningen af året er en opsparing på ca. 10.000 kr. Det betyder, at vi kører med et stramt budget for resten af året, og at nyanskaffelser ud over ny motorplæneklipper kun kan realiseres gennem ekstra indbetalinger.

 

 1. Indkomne punkter fra generalforsamlingen samt drøftelse af parkeringsområde og brug af denne
 • Arbejdsdage
  • Anja, (Susanne?) og Kenneth arrangerer 12. april: Oprydning i have og i lade.  Der er frist til 11. april til at fjerne havemøbler, grill og andet haveudstyr fra laden, så vi kan få ryddet den op.
  • Helle/Lars og Heidi/Martin arrangerer 7. maj
  • Lisbeth/Adam og Charlotte/Karsten arrangerer 18. august
  • Karin/Stig og Christina/Benny arrangerer 13. september
  • Der mangler at blive planlagt arbejdsdage i juni og oktober. Resterende husstande bedes melde en dato ud inden for en uge!
  • Det er generalforsamlingens forventning, at man deltager i mindst fire ud af seks arbejdsdage. Der vil være navneopråb!
  • For hver arbejdsdag laves der en kort afrapportering om til bestyrelsen, hvad der er blevet lavet, hvad der er af hængepartier, og hvem der har deltaget.
  • Pedellerne bemyndiges til at indkalde mandskab, hvis der opstår ad hoc opgaver og til hængepartier fra arbejdsdagene.
  • Fryser i laden og status på deres elforbrug: Husstande med fryser i laden har til opgave at få målt fryserens elforbrug over 15 dage. Det skal være meldt tilbage til bestyrelsen senest 1. juli.
  • Tag på laden: Kenneth, Benny og Karsten har til opgave at komme med mulige løsninger til en eventuel udskiftning af taget på laden. Herunder at kigge på om solceller på ladens tag kunne være en finansieringskilde.
  • Vi får lagt vedtægter og tinglysning af tagløsning på hjemmesiden.
  • Evaluering af arbejdsopgaver:
   • Der udsendes nyt skema med fordeling af arbejdsopgaver, hvor bestyrelsen har fastlagt en standard for opgavens udførelse.
   • Brug af parkeringsområde og fælles arealer:
    • Bestyrelsen har besluttet, at parkeringsområdet udelukkende er for biler, da det ikke er et opbevaringsområde. Derfor kan opbevaring af campingvogne ikke ske på det fælles parkeringsområde. Der henvises til en tidligere principbeslutning, hvor en husejer blev bedt om at fjerne en bådtrailer fra det fælles parkeringsområde. Denne principbeslutning gælder også for de fælles arealer.

 

 1. Eventuelt

 

« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login